شرکت صنعتی هاوین

وسط صفحه اول

 

 

 

SINGLE, DOUBLE, TRIPLE STACK


CONVEYOR PIZZA OVENS

 

 

 

 

 

 قابلیت نصب 3 دستگاه بر روی یک پایه 

INSPIRED QUALITY,  INNOVATION, RELIABILITY, DESIGN, SIMPLICITY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONVEYOR OVENS   

فرهای ریلی هاوین


ارتباط با ما


برخی از مشتریان ما